PCDMA  Former Vice Chairmans 

S.No
Name
Tenure
49
Mr. Shahid Bashir
Present
48
Mr. Shakeel Fateh Kukda
2021 – 2022
47
Mr. Mubasher Umer
2020 – 2021
46
Mr. Asif Ebrahim
2019 – 2020
45
Mr. Muhammad Saleem Nini
2018 – 2019
44
Mr. Mobin Bashir
2017 – 2018
43
Mr. Suhail Ashraf Vohra
2016 – 2017
42
Mr. Abdul Samad Sheikh
2015 – 2016
41
Mr. Nadeem Aftab
2014 – 2015
40
Mr. Arshad Kamal
2013 – 2014
39
Mr. Zubair Riaz
2012 – 2013
38
Mr. Shahzeb Tariq
2011 – 2012
37
Mr. Shaikh Imran Saleem
2010 – 2011
36
Mr. Imran Ghayasuddin
2009 – 2010
35
Mr. Khawaja Arif Kapoor
2008 – 2009
34
Mr. Shahid Vaseem
2007 – 2008
33
Mr. Anjum Riaz
2006 – 2007
32
Mr. Shaukat Riaz
2005 – 2006
31
Mr. Arshad Usman
2004 – 2005
30
Mr. Shaukat Hussain
2003 – 2004
29
Mr. Muhammad Anis
2002 – 2003
28
Mr. Zahid Umer Numberdar
2001 – 2002
27
Mr. Najamuddin Chughtai
2000 – 2001
26
Mr. Jawaid Ilyas Vadawan
1999 – 2000
25
Mr. Muhammad Sabir Chippa
1998 – 1999
24
Mr. Javed Ahmed
1997 – 1998
23
Mr. Abdul Rahim Chughtai
1996 – 1997
22
Mr. Sohail Mansha
1993 – 1996
21
Mr. Rafiq Ahmed
1992 – 1993
20
Mr. Tariq Feroz
1991 – 1992
19
Mr. Choudhary Muhammad Bashir (Late)
1990 – 1991
18
Mr. Muhammad Tariq Magoon
1989 – 1990
17
Mr. Ebrahim Panwala (Late)
1988 – 1989
16
Mr. Shaikh Ghulam Ahmed Bombal
1987 – 1988
15
Mr. Shahzada Maqbool
1984 – 1987
14
Mr. Abdul Razzak Ghani
1983 – 1984
13
Mr. Fayyaz Ahmd Magoon (Late)
1982 – 1983
12
Mr. Mohammad Ashraf
1981 – 1982
11
Mr. Inam Ul Haq (Late)
1980 – 1981
10
Mr. Fayyaz Ahmed Magoon (Late)
1979 – 1980
9
Mr. Riaz Ahmed Bharara
1978 – 1979
8
Mr. Jilani G. Simalwala
1977 – 1978
7
Mr. Jilani G. Simalwala
1976 – 1977
6
Mr. Rana Tajuddin
1975 – 1976
5
Mr. Khawaja Muhammad Shafi Kashmirwala
1974 – 1975
4
Mr. Khawaja Saeed
1973 – 1974
3
Mr. Khawaja Ghulam Mohyuddin
1972 – 1973
2
Mr. Fazal Ellahi Akbar (Late)
1971 – 1972
1
Mr. Mohammad Salahuddin
1970 – 1971